History for saori / saoriaddaccountdialog.cpp
2018-03-03
アカウント追加ダイアログのインスタンス指定実装。
TAM (Teppei Tamra) committed on 3 Mar 2018
2018-03-01
initialize
TAM (Teppei Tamra) committed on 1 Mar 2018