History for scim-wnn / honoka / src / honokasetupgtk.cpp
2005-12-14
@tamra
設定項目をプラグイン側が持つように大修正。
tamra committed on 14 Dec 2005
2005-07-15
@tamra
HonokaSetupGtkContainerの実装。
tamra committed on 15 Jul 2005
2005-07-14
@tamra
新しい設定画面実装。
tamra committed on 14 Jul 2005