History for scim-wnn / honoka / Makefile.am
2006-05-22
@tamra
プラグインを消去。
tamra committed on 22 May 2006
2005-12-17
@tamra
pkg-config定義。
tamra committed on 17 Dec 2005
2005-06-29
@tamra
README更新。
tamra committed on 29 Jun 2005
2005-06-24
@tamra
プラグイン分離。
tamra committed on 24 Jun 2005
@tamra
ライブラリを分離。
tamra committed on 24 Jun 2005
2005-04-08
@tamra

tamra committed on 8 Apr 2005