scim-wnn / honoka-plugins /
@tamra tamra authored on 31 Jul 2006
..
anthy 0.9.0。 17 years ago
ascii キャッシュ辞書と登録の仮実装。 17 years ago
canna 0.9.0。 17 years ago
kanainput バージョンを0.9.1に。 17 years ago
nicola 0.9.0。 17 years ago
prime 0.9.0。 17 years ago
romkan 0.9.0。 17 years ago
simpleprediction 0.9.0。 17 years ago
skkdic SKK辞書のデフォルト指定。 17 years ago
wnn 0.9.0。 17 years ago
4all.sh めんどっちぃ作業はスクリプトに限る。 17 years ago